post

Should the construction company or you buy the materialNär du själv ska göra ett jobb på ditt hus så kommer det alltid att vara du som på egen hand skaffar det material som behövs för den byggnation eller renovering som ska utföras. Kommer det då när du anlitar en byggfirma att vara på samma sätt? Ja, för det mesta kommer det nog att vara så. Ibland kan det dock vara olika specialiserade produkter som krävs där det finns den kunskapen som bara går att få i form av en gedigen utbildning och erfarenhet. Här kommer du också alltid att få svara direkt vid offerten om du vill vara den som köper materialet på egen hand eller om byggfirman ska utföra detta för din räkning.

Hur som helst kommer det nästan alltid att vara bättre att vara den som tar hand om inköpet av material på egen hand. Här kan du till och med ibland höra det när du talar med en byggfirma som ivrigt påtalar att de har bra kontakter på material till mycket bra priser. Detta är för det mesta inte sant och om det har bra priser så kommer du nästan alltid att kunna finna samma rabatter som de har vid inköp, samt att du kommer att slippa det lilla påslag som en byggfirma alltid gör vid inköp av material för en kunds räkning.

Här kommer det alltid att finnas undantag, och ett av dessa var om det gäller att beställa specialtillverkade eller komplexa produkter du inte kan ha en chans att ha kännedom om. Detta händer dock inte så många gånger, och om du frågar den byggfirma som ska utföra arbetet så ska de alltid kunna förklara för dig vad det är som du behöver köpa. Här kan du alltid få byggfirman att räkna på det material som behövs och köpa detta efter den mängd de räknat på.