post

hire a reliable building companyNär du ska anlita en byggfirma så är det faktiskt inte bara att göra detta vind för våg. Här gäller det att vara vaksam så att du alltid är på den säkra sidan. I och med att det uppkommit så mycket information både i dagspress och i tv om att det florerar många oseriösa byggfirmor i landet, så är det väl värt att vidta vissa försiktighetsåtgärder. Här handlar det naturligtvis inte om att du vid första samtalet eller besöket hos en byggfirma ska visa misstro till dessa, utan den lilla procent som är oseriösa finns det andra tecken att upptäcka det på.

För det första så har du bara fått en muntlig offert, eller så står du med en offert i handen som saknar alla de obligatoriska uppgifterna som gör att du kan kontrollera företaget. Här handlar det då om att det alltid ska finnas ett fast telefonnummer, organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Finns detta plus en adress till ett kontor du kan besöka, så är det mycket troligt att du kontaktat och fått en offert av en seriös byggfirma. Är det så att det inte finns kan du alltid i första hand fråga efter det.

Något annat som är viktigt är att en byggfirma inte bara finns på telefonen och på Internet. Här kommer det att vara kutym i branschen att ha någon form av plats där det går att besöka företaget. Ser du bara din byggare vid den plats du ska bygga på, så kommer detta även att i vissa fall vara ett varningstecken. Ett annat kraftigt varningstecken är om byggfirman vill att du ska betala stora summor mera än materialkostnaden i förskott. Här ska du helt enkelt betala materialkostnaden när materialet är på plats i din ägo, samt att du eventuellt betalar arbetet i omgångar efter vissa moment har slutförts.