post

Att vara bra på att hantera sina anställda och inge respekt är ingen lätt uppgift, men det finns vissa saker du kan tänka på, och förbereda, som underlättar ditt arbete. Mycket av det handlar om att hitta din plats i hierarkin, få upp ögonen för den kompetens som finns hos dina anställda, och få en bra balans mellan att vara chef och att vara mentor.

Kom ihåg dina egna chefer

Antagligen har du i det här skedet av din karriär redan haft ett par chefer, och det är nog ingen dum gissning att några av dem varit bättre än andra. Fokusera på dem och försök reda ut vad det var med deras ledarstil som du tyckte om, vilka lösningar de hade som fick dig att bli mer effektiv, och vilka saker de absolut aldrig gjorde. Som ett komplement till detta, speciellt om du aldrig haft några bra chefer, kan du läsa böcker om management, det finns

en hel drös som tar upp alla aspekter av jobbet på ett bra och faktabaserat sätt.

Se dig själv som en chef

Det här kan vara ett mentalt hopp för dig som aldrig tidigare har haft en ledarroll, eller som länge jobbat inom samma organisation men som medarbetare – eller för dig som just har startat eget. Att tänka på dig själv som chef kommer i början kanske att kännas lite ovant och obekvämt, men så länge du inte själv ser dig som en ledare kommer ingen annan heller att göra det. Du kommer att växa in i din roll som chef mycket lättare om du börjar tänka som en – fake it til you make it, helt enkelt!

Hitta en mentor

Inte nog med att du själv plötsligt har blivit mentor och chef för en grupp anställda, nu kräver vi att du ska hitta en till dig själv också? Skämt åsido så kommer det underlätta enormt att ha någon att vända sig till när allt verkar hopplöst, eller bara väldigt, väldigt segt. En mentor kan finnas både på arbetsplatsen och utanför, men se till att den du väljer finns minst ett par steg uppåt i management-kedjan, det är ingen poäng med att ha en mentor på samma nivå som dig själv. Oftast kommer relationen med en mentor av sig själv, börja bygga på den genom att ha lösa samtal och kanske skicka ut en inbjudan till en lunch.

Lär känna dina anställda

Avslutningsvis vill vi bara påminna om något av det mest basala du måste göra, nämligen att lära känna dem som arbetar under dig. Ju mer du känner till om dina anställda, desto mer insatt är du i deras individuella styrkor och svagheter, och det blir lättare för dig att styra skutan rätt.