post

Leaving quote on a construction projectNär någon söker en byggfirma för att utföra ett arbete rörande utbyggnad, renovering eller nybyggnation, så kommer de nästan alltid att söka efter hjälpen hos flera olika byggfirmor. Detta är för att det helt enkelt skiljer ganska mycket i pris mellan många av dessa, och det idag är mycket enklare att fråga om en offert än vad det tidigare har varit. Som byggfirma måste du då vara den som har koll på marknaden, samt även den som har en personal som kan utföra professionella arbeten på ett snabbt sätt. Har du det så kommer du att vara en av de som alltid kommer i fråga i valet av de som lämnar offerter till kunder på löpande band.

När du får en kundkontakt som önskar en offert så kommer även denna idag att kunna komma från lite olika håll och kanter. Här kan det helt enkelt vara så att det är en kund som ringer dig direkt och vill ha ett jobb utfört och en offert på detta. Det kan också vara så att du får en förfrågan genom någon av de många register som finns på nätet där du har anslutit dig för att tävla med alla andra konkurrenter.

Något du dock ska tänka på är att det är noga med att ta med allt på en offert och att denna är kontrollerad och rätt uträknad. Detta för att den offert som du lämnar till kunden är bindande under den period som du utställt den på för väntan på kundens godkännande. Är det så att du inte tagit med allt eller räknat fel så kan det leda till att du får utföra arbete åt kunden som du inte alls får betalt för. Om offerten innebär en viss tidsperiod för byggnationen är det också viktigt att ha med vilken form av ersättning som ska utgå om inte detta kan infrias.